Tủ Hoà Đồng Bộ 800A

  • Model: SCN – 800A
  • Tủ Hoà Đồng Bộ: 800A
  • Vỏ tủ tole dày 2mm, sơn tĩnh điện
  • Bộ đóng cắt: ABB, Schneider, LS, Mitsubishi 800A
  • Bộ điều khiển Hoà: Deepsea 8610, Comap Inteli Vision 5